Ανακαίνιση - Επισκευή - Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Εικόνες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το Σχεδιασμό αλλά και την Κατασκευή Ανακαινίσεων, Επισκευών και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων. Με βάση τις ανάγκες σας και τον προϋπολογισμό σας, σας προτείνουμε τις καλύτερες λύσης αξιοποίησης του κτιρίου σας. Στόχος μας είναι η ανακαίνιση σας να είναι υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας αλλά χαμηλού προϋπολογισμού!!!!!!
Η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας αλλά και η ύπαρξη όλο και μικρότερων κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες έχουν αυξήσει πολύ την ανάγκη Ανακαίνισης -Επισκευής αλλά και Ενεργειακής Αναβάθμισης υπαρχόντων κτιρίων. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται ο υπάρχον κτιριακός πλούτος, αναβαθμίζεται, και μαζί με αυτόν αναβαθμίζονται οι πόλεις μας!!!

Πολύ συχνά όμως οι ιδιοκτήτες πιστεύοντας ότι έτσι θα εξοικονομήσουν κεφάλαιο δεν απευθύνονται με κάποιο εξειδικευμένο γραφείο αλλά κάνουν την ανακαίνιση του κτιρίου τους χρησιμοποιώντας αποσπασματικά συνεργεία, χωρίς ένα ενιαίο σχεδιασμό με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα να μην είναι το αναμενόμενο αισθητικά και λειτουργικά και το συνολικό κόστος σχεδόν πάντα να ξεφεύγει από τον αρχικό προϋπολογισμό.

Το γραφείο μας έχει στραφεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο χώρο των ανακαινίσεων. Για εμάς κάθε ανακαίνιση αποτελεί μια νέα πρόκληση που πρέπει να κατακτήσουμε!!!
 • Σεβόμαστε τις ανάγκες σας, τις αισθητικές επιλογές αλλά και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό σας!!!
 • Με βάση τα οικονομικά όρια που εσείς μας θέτετε σας προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές επεμβάσεις προκειμένου ο χώρος σας να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες σας αλλά και να αναβαθμιστεί αισθητικά.
 • Σας προτείνουμε σύγχρονες λύσεις οι οποίες είναι χαμηλού προϋπολογισμού αλλά υψηλής αισθητικής, οι οποίες θα αναβαθμίσουν το χώρο σας δίνοντας του μια νότα Design!!!
 • Αποτυπώνουμε πλήρως το χώρο σας και κάνουμε πλήρη σχεδιασμό της ανακαίνισης- ανακατασκευής.
 • Συνεργαζόμαστε με άριστα καταρτισμένα συνεργεία τα οποία θα αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις από την ποιότητα της δουλειάς τους, τη συνέπεια τους αλλά και την παρουσία τους στο χώρο σας.
 • Επιβλέπουμε συνεχώς τις εργασίες ανακαίνισης!!
UP IN STYLE!!!!!
LOW IN BUDGET!!!!!
Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης Επισκευές και Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων.
 • Αλλαγή Κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτικά
 • Τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης και δώματος σε υπάρχοντα αμόνωτα κτίρια
 • Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης, Ψύξης και τοποθέτηση ηλιακού Θερμοσίφωνα στα πλαίσια ή όχι του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον
 • Σχεδιασμός - Τοποθέτηση κατάλληλων σκιάστρων ή Διπλής Όψης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αλλά και ένα αισθητικό make-over του κτιρίου!!!
 • Σχεδιασμός των πιο αποτελεσματικών επεμβάσεων με βάση τον προϋπολογισμό σας!!!!!

Χρήσιμα
Τεχνολογίες Εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας στα συστήματα HVAK
Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας μέσω Θερμομόνωσης
Αναναιώσιμες πηγές ενέργειας σε οικιστικά σύνολα
Σχεδιασμός Υπαίθριων Αστικών χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια