Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Εικόνες

Αναλαμβάνεται ο ολοκληρωμένος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων κατοικιών, γραφείων κτλ. με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το υπάρχων φυσικό και οικιστικό περιβάλλον αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε ιδιοκτήτη.

Η εύρεση της καλύτερης δυνατής αρχιτεκτονικής λύσης προκύπτει από την στενή συνεργασία με τον πελάτη κατά την οποία προσπαθούμε να συγκεράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαιτερότητες του κάθε οικοπέδου, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ιδιοκτήτη αλλά και τις σύγχρονες τάσεις λειτουργικότητας και αισθητικής που εμείς θα σας προτείνουμε. Μέσα από τη συνεργασία αυτή προσφέροντας σας μια μεγάλη γκάμα επιλογών σας βοηθάμε να δείτε καθαρά τις πραγματικές σας ανάγκες αλλά και να συνειδητοποιήσετε αυτό που πραγματικά σας αρέσει, και μαζί καταστρώνουμε ένα ολοκληρωμένο κτιριολογικό πρόγραμμα άσχετα από το μέγεθος του υπό μελέτη κτιρίου. Ο σχεδιασμός κάθε νέου κτιρίου αποτελεί για εμάς όχι μια δουλειά ρουτίνας αλλά άλλη μια ευκαιρία για δημιουργία.

Και τώρα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε βιοκλιματικά συστήματα στα κτίρια σας περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος!

Και η αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δεν σταματάει στην έκδοση της οικοδομικής άδειας: Υπάρχει η δυνατότητα πλήρους Χρωματικής Ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, Σχεδιασμού τζακιού και άλλων κατασκευών και υποστήριξης του εργοταξίου με κατασκευαστικά σχέδια κατά τη φάση της κατασκευής.

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Αναλαμβάνουμε το βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων αλλά και υπαίθριων χώρων (αξιοποίηση φυσικών πηγών ενέργειας, τεχνικές φυσικού φωτισμού και δροσισμού) καθώς και την ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταικά στοιχεία, γεωθερμία κτλ). Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προσδιορίζεται με χρήση του κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, με στόχο τη διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου δόμησης και τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κελύφους τόσο ποιοτικά (θερμική και οπτική άνεση) όσο και ποσοτικά (εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό).

Οι Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων έχουν σαν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική. Η ενεργειακή αυτή στρατηγική βασίζεται στις αρχές της βελτιστοποιημένης ενεργειακά αρχιτεκτονικής, και στην ένταξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Τα συστήματα αφορούν το κτιριακό κέλυφος και τις μεθόδους κατασκευής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες ΑΠΕ για την κάλυψη θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών. Η Ενεργειακή Απόδοση του κτιρίου υπολογίζεται τελικά κάνοντας τη χρήση Αναγνωρισμένου Λογισμικού.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ407/9-4-2010 οι Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε νέας οικοδομής ή ριζικής επισκευής – ανακαίνισης υπαρχόντων κτιριακών κελυφών.

Όσον αφορά τα υπάρχοντα κτιριακά κελύφη, πριν την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης γίνεται Ενεργειακή Επιθεώρηση η οποία υποδεικνύει τα τρωτά σημεία του κάθε κτιρίου αλλά συλλέγει όλα τα απαραίτητα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
Πιο συγκριμένα εκπονούνται μελέτες:

* βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων με αξιοποίηση των φυσικών περιβαλλοντικών πηγών, ένταξη Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (παθητική θέρμανση), τεχνικές Φυσικού Δροσισμού (παθητική ψύξη) αλλά και τεχνικές Φυσικού Φωτισμού
* ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων.
* σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου
* ενεργειακή επιθεώρηση υπαρχόντων κτιρίων

Σε άμεσο χρονικό διάστημα πρόκειται να οριστούν από το ΥΠΕΚΑ οι προσωρινοί και στη συνέχεια οι μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές οι οποίοι θα διενεργούν Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και θα εκδίδουν Πιστοποιητικό Ενεργητικής Απόδοσης για τα ακίνητα. Το γραφείο μας παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και θα είναι αμέσως έτοιμο να προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες.