Τακτοποιήσεις Aυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων από έμπειρους μηχανικούς γνώστες της ισχύουσας Νομοθεσίας οι οποίοι σας εξασφαλίζουν σωστή τακτοποίηση των αυθαιρεσιών σας, χρήση όλων των νόμιμων οικονομικών ελαφρύνσεων αλλά και συνεπή, άμεση και σωστή συνεργασία, ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ!
Στις 8/8/2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος αυθαιρέτων Ν.4137/2013 αρχίζοντας έτσι ένας νέος κύκλος τακτοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών, αλλαγών χρήσης κτλ.
Ο Νέος Νόμος αφενός τονίζει την αναγκαιότητα της Τακτοποίησης των Αυθαιρέτων Κατασκευών απαγορεύοντας κάθε μεταβίβαση τους, αφετέρου δίνει οικονομικά κίνητρα για την Τακτοποίηση (μεγάλος αριθμός δόσεων, οικονομικές ελαφρύνσεις για κάποιες κοινωνικές ομάδες κτλ).
 • Καταβάλλοντας παράβολο 500Ε εξαιρούνται οριστικά από την  κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα που προϋφίστανται της 09/06/1975 (των οποίων η παλαιότητα αποδεικνύεται με επίσημα αποδεικτικά στοιχεία).
 • Για τα αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί από τις 09/06/1975 έως 01/01/1983 καταβάλλεται το 15% του υπολογιζόμενου προστίμου.
 • Για τα αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί από 01/01/1983 έως 31/12/2003 καταβάλλεται το 80% του υπολογιζόμενου προστίμου.
 • Για τα αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί απο 31/12/2003 έως 28/07/2011καταβάλλεται ολόκληρο το πρόστιμο.
 • Άτομα με αναπηρία80%  και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται  φορολογικά από αυτά μετην υπαγωγή στον παρόντα νόμο  καταβάλλουν το 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 7% καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από αυτά με ατομικό εισόδημα έως 18.000Ε και οικογενειακό έως 24.000Ε με την υπαγωγή στον παρόντα νόμο και εφόσον το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Παλιννοστούντες ομογενείς,  οποίοι έχουν  εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια του Δήμου που κατοικούν και εφόσον το αυθαίρετο αποτελεί κύρια κατοικία καταβάλλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Αυθαίρετες Μικρές Παραβάσεις (μείωση ποσοστού υποχρεωτικής φύτευσης,προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης , εξωτερικές εστίες κ.λ.π.) εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μ’ονο με καταβολή παραβόλου 500e ανά παράβαση.
 • Υπάρχει η δυνατότητα Νομιμοποίησης υπερβάσεων σε Νόμιμα υφιστάμενα κτίρια εφόσον οι υπερβάσεις δεν ξεπερνούν το 40% της επιτρεπόμενης δόμησης και κάλυψης και το 20% του επιτρεπομένου ύψους. Σε αντίθετη περίπτωση τακτοποιούνται για 30 χρόνια. Καταληκτική Ημερομηνία είναι 18 μήνες μετά από την ημέρα δημοσίευσης που είναι η 08/08/2013 ΟΜΩΣ Η ΑΜΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ν4137/2013 ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ
 • όσα κτίσματα υπαχθούν στο νόμο έως 08/02/2014 το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 102  μηνών ή 17 εξαμήνων
 • όσα κτίσματα υπαχθούν στο νόμο από 08/02/2014 έως 08/08/2014  το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 84 μηνών ή 14 εξαμήνων
 • όσα κτίσματα υπαχθούν στο νόμο από 08/08/2014 έως 08/02/2015 το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 60 μηνών ή 10 εξαμήνων. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου έως 08/02/2014υπάρχει έκπτωση 20% σε περίπτωση καταβολής του 30% του προστίμου έως τις 08/02/2014 υπάρχει έκπτωση 10%
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Ν4014/2011 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ!!

Μεγάλη ευκαιρία για την Ενεργειακή Αναβάθμιση ή Στατική Ενίσχυση των αυθαιρέτων κατασκευών: Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που θα προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση ή στην ενίσχυση της στατικότητας του αυθαιρέτου τους θα μπορούν να δαπανούν γι' αυτές τις εργασίες το 50% του προστίμου της τακτοποίησης!

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, επίσκεψη και αποτύπωση του αυθαιρέτου σας προκειμένου να γίνει η άμεση τακτοποίηση του με το νέο νόμο.

Υπολογίστε online το πρόστιμο του αυθαιρέτου σας

Υπολογίστε online τη νόμιμη αμοιβή του μηχανικού για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι