Βιοκλιματικός Σχεδιασμός - Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ με τη Χρήση Αναγνωρισμένου Λογισμικού 

Μελέτες βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων με αξιοποίηση των φυσικών περιβαλλοντικών πηγών, ένταξη Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (παθητική θέρμανση), τεχνικές Φυσικού Δροσισμού (παθητική ψύξη) αλλά και τεχνικές Φυσικού Φωτισμού.

Οι Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων έχουν σαν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική. Η ενεργειακή αυτή στρατηγική βασίζεται στις αρχές της βελτιστοποιημένης ενεργειακά αρχιτεκτονικής, και στην ένταξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Τα συστήματα αφορούν το κτιριακό κέλυφος και τις μεθόδους κατασκευής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες ΑΠΕ για την κάλυψη θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών. Η Ενεργειακή Απόδοση του κτιρίου υπολογίζεται τελικά κάνοντας τη χρήση Αναγνωρισμένου Λογισμικού. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ407/9-4-2010 οι Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε νέας οικοδομής ή ριζικής επισκευής – ανακαίνισης υπαρχόντων κτιριακών κελυφών.

Από την 1 Οκτωβρίου 2010 για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε νέα κτίρια ή υφιστάμενα κτίρια τα οποία ανακαινίζονται ριζικά, άνω των 50 τ.μ., είναι υποχρεωτική η υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ΄ του ΚΕΝΑΚ.  Επίσης τα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ώστε να εντάσσονται τουλάχιστον στην Β’ ενεργειακή κατηγορία. Η μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθιστά στα κτίρια άνω των 50 τ.μ. τη μελέτη της Θερμομόνωσης.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής γίνεται Ενεργειακή Επιθεώρηση του έργου από Μηχανικό Ενεργειακό Επιθεωρητή ο οποίος πρέπει να είναι διαφορετικός από το μελετητή, και εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Χρήσιμα Links
Τεχνολογίες Εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας στα συστήματα HVAK
Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας μέσω Θερμομόνωσης
Αναναιώσιμες πηγές ενέργειας σε οικιστικά σύνολα
Σχεδιασμός Υπαίθριων Αστικών χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια