Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Εικόνες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διενέργεια των δύο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, τη διατύπωση της πρότασης που θα εξασφαλίζει τη βέλτιστη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας με βάση το διαθέσιμο κεφάλαιο καθώς και την πλήρη συγκρότηση του φακέλου σας.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα από το γραφείο μας πλήρους κατασκευής όλων των επιλέξιμων εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας χρησιμοποιώντας άριστα καταρτισμένα συνεργεία με συνεχή δική μας επίβλεψη.

Αναλαμβάνουμε επίσης τη συνολική διαδικασία ένταξής σας στο Πρόγραμμα αλλά και παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών σαν Σύμβουλοι Έργου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η αμοιβή των δύο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων όσο και η αμοιβή του Συμβούλου Έργου επιδοτούνται πλήρως από το πρόγραμμα .

Προκειμένου να γίνει ένα ουσιαστικό lifting των παλαιών και ενεργειοβόρων κατοικιών με γνώμονα την Ενεργειακή Αναβάθμιση τους, ψηφίστηκε το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Στόχος του είναι η μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.  H υλοποίηση του προγράμματος στηρίζεται στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί πρόσφατα κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3661/2008, τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και το ΠΔ100/30-9-2010 για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, και στόχο έχει αφενός τον προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων αλλά και των  απαραίτητων παρεμβάσεων σε αυτά ώστε να μεγιστοποιηθεί η εξοικονομούμενη ενέργεια.

Το ταμείο (ΤΕΜΠΚΕ) θα συγχρηματοδοτεί άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια έως 15000Ε (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά δικαιούχο με πρόσθετο κίνητρο την απομείωση του δανειακού κεφαλαίου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών.

Το πρόγραμμα αφορά όλα τα κτίρια νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικιών (τα οποία δηλαδή έχουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο) τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με Τιμή Ζώνης έως 2100euros και βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης έχουν καταταχθεί σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ.

Αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα γίνονται μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων ανά Περιφέρεια:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες οι οποίοι εντάσσονται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες:

 • Κατηγορία Α1
  Ιδιοκτήτες των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 €. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 30% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 70%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.
 • Κατηγορία Α2
  Ιδιοκτήτες των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.
 • Κατηγορία Β                                                                             
  Ιδιοκτήτες των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000€ και δεν ξεπερνά τις 80.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 15%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε κατηγορία ωφελούμενων, ως δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του τμήματος Γ «Εκκαθάριση Φ.Ε.» του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήμα

Στην περίπτωση υπαγωγής στο πρόγραμμα πολυκατοικίας σαν ένα ενιαίο κτίριο, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α1 ή Α2 τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κατοικίας, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία Β εντάσσονται στην κατηγορία Α2 και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του. Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Σε κάθε περίπτωση το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καθώς και η αμοιβή του Συμβούλου Έργου επιχορηγείται στο 100% από το πρόγραμμα εφόσον βέβαια επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι που έχουν τεθεί.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Η παρέμβαση αφορά κυρίως κουφώματα με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες. Μπορεί να γίνει και  αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (κούφωμα - πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επίσης επιλέξιμη είναι και η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία (όχι σε διαμέρισμα) και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία.
  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων, η τοποθέτηση πατζουριών σε ανοίγματα που δεν έχουν καθώς και η τοποθέτηση τεντών..
 • Τοποθέτηση εξωτερικής ή εσωτερικής θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της pilotis.
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων καυστήρα/λέβητα με νέα συστήματα υψηλής απόδοσης πετρελαίου, ή με συστήματα φυσικού αερίου ή με συστήματα που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή με συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η αντικατάσταση / εγκατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολο του με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής. Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο. σύστημα κτλ) . Η παρέμβαση αφορά επίσης την τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης, θερμοστάτες, κτλ. Τέλος,  αφορά την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για την παραγωγή ζεστού νερού.

Οι προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας θα πρέπει να οδηγούν βάσει της υπολογιζόμενης εξοικονομούμενης ενέργειας στην αναβάθμιση της κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση  δε μπορεί να ξεπεράσει τα 15000 Ε συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται:

 • Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση στο δώμα, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ.
 • Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».
 • Ο ΦΠΑ ο οποίος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση  δε μπορεί να ξεπεράσει τα 15000 Ε συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα


Α/Α

Βήματα

1.1

Σε περίπτωση που αναφερόμαστε σε πολυκατοικία απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης των ενοίκων ..

1.2

Προέγκριση δανείου από την τράπεζα

1.2

1η Ενεργειακή επιθεώρηση βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας (Δ ή χειρότερη) , οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η προβλεπόμενη εξοικονόμηση ενέργειας  και το  κόστος.

2

Υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα είτε από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας είτε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

3

Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

4

Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου.

5

Υλοποίηση εργασιών.

6

2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

7

Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει: 
α) τα παραστατικά των δαπανών 
β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης

8

Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων,  την έκδοση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών αλλά και τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών  για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον», την παρακολούθηση όλων των διαδικασιών αλλά και των εργασιών σαν Σύμβουλος Έργου, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

 

Χρήσιμα links:
http://exoikonomisi.ypeka.gr/
Οδηγός του προγράμματος: http://exoikonomisi.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=3f2pnA6B0Vw%3d&tabid=690&language=el-GR
Τιμές Ζώνης: http://www.gsis.gr/ANTIKEIMENIKES_AXIES_2007/PERIFEREIES.html