Οικοδομικές Άδειες

Εικόνες

Αναλαμβάνεται ο ολοκληρωμένος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός κτιρίων κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κτλ. Μέσα από τη στενή συνεργασία με τον ιδιοκτήτη στοχεύουμε στον καλύτερο συγκερασμό των ιδιαιτεροτήτων του κάθε οικοπέδου, των αναγκών και των προσδοκιών του κάθε ιδιοκτήτη, αλλά και των σύγχρονων τάσεων λειτουργικότητας και αισθητικής που εμείς προτείνουμε. Στόχος μας είναι κτίρια τα οποία θα σας ικανοποιήσουν απόλυτα αλλά θα κάνουν και εμάς περήφανους!

Σύμφωνα με το πνεύμα της σύγχρονης εποχής το οποίο επιτάσσει την ελάττωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα κτίρια και την δημιουργία κτιρίων τα οποία είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς το περιβάλλον, η δραστηριότητα του γραφείου μου έχει επεκταθεί στο χώρο της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής: ολοκληρωμένες βιοκλιματικές μελέτες με τη χρήση αναγνωρισμένου διεθνούς λογισμικού, προσαρμογή - σχεδιασμός βιοκλιματικών συστημάτων σε νέα ή υπάρχοντα κτίρια, συστήματα διπλής όψης (double skin facade), σχεδιασμός-διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου σύμφωνα με βιοκλιματικά κριτήρια κτλ

Και προκειμένου να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το κτίριο που επιθυμείτε χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, απρόβλεπτα έξοδα και άσκοπη σπατάλη του χρόνου σας, υπάρχει η δυνατότητα να αναλάβουμε υπεύθυνα την παρακολούθηση - επιστασία οικοδομικών έργων, την απαιτούμενη έρευνα αγοράς, την χρηματοοικονομική παρακολούθηση του έργου, τις πληρωμές κτλ.

Όσον αφορά το χώρο των Στατικών Μελετών το γραφείο μου καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των έργων πολιτικού μηχανικού: κτίρια και γενικότερα φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, σύμμεικτες κατασκευές, κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία, πισίνες και γενικότερα δεξαμενές, ξύλινες στέγες και ξύλινα κτίρια, ειδικές θεμελιώσεις-πασσαλώσεις και τέλος ενισχύσεις και επισκευές κτιρίων.

Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες το γραφείο μου παρέχει και βοηθητικές υπηρεσίες προς άλλους μηχανικούς όπως:

 • Ηλεκτρονική σχεδίαση αλλά και η δυνατότητα της προετοιμασία του ολοκληρωμένου φακέλου για την πολεοδομία.
  Από τα προσχέδια σας γίνεται η ηλεκτρονική σχεδίαση των αρχιτεκτονικών σωστά και υπεύθυνα και στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα της εκπόνησης όλων των άλλων μελετών και εντύπων ώστε να πάρετε έτοιμο το φάκελο για την πολεοδομία. Χάρη στην διάθεση του κατάλληλου software για την κάθε μελέτη και της κατάλληλης διασύνδεσης των προγραμμάτων μεταξύ τους επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόστους των μελετών χωρίς όμως αντίστοιχη μείωση της ποιότητάς τους.
 • Ολοκληρωμένος Υπολογισμός των αμοιβών μηχανικών - φορολογικών για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.
Ασυναγώνιστες τιμές στην προετοιμασία του συνολικού φακέλου της άδειας!

Ηλεκτρονική Σχεδίαση


Το γραφείο μου παρέχει εδώ και επτά χρόνια βοηθητικές υπηρεσίες σε άλλους μηχανικούς από όλη την Ελλάδα:

 • Ηλεκτρονική Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων
  Στέλνοντας μας τα προσχέδια σας, προετοιμάζουμε το όλο το πακέτο της αρχιτεκτονικής μελέτης που απαιτείται για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις και τομές).
 • Προετοιμασία του πλήρους φακέλου για την Πολεοδομία, στο μικρότερο δυνατό χρόνο και με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
  Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο software και τις κατάλληλες διασυνδέσεις μεταξύ των προγραμμάτων επιτυγχάνουμε μεταφορά των δεδομένων αυτόματα από την μια μελέτη στην άλλη. Έτσι μειώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο και κόστος βελτιώνοντας όμως και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μιας και το κάθε κτίριο αντιμετωπίζεται συνολικά και όχι αποσπασματικά.
 • Υπολογισμός αμοιβών και φορολογικών για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.
  Υπάρχει και η δυνατότητα να αποστείλουμε εμείς το αρχείο των αμοιβών σας στο ΤΕΕ και να σας αποστείλουμε το τεύχος υπολογισμών και τις εντολές πληρωμής.